Dãy Mảng Chart.js

Mục tiêu của loạt bài viết Chart.js Array Series là hiểu về mảng Javascript và cách chúng có thể được sử dụng cùng với Chart.js. Nhiều người khi tìm hiểu về Chart.js thường gặp khó khăn trong việc hiểu mối liên kết giữa Chart.js và các mảng. Khi bạn biết cách thao tác và sửa đổi các mảng, bạn sẽ có khả năng điều chỉnh biểu đồ trong Chart.js theo ý muốn của mình. Điều này là một kỹ năng rất quan trọng cần biết.

Chart.js Array Series

Dãy Mảng Chart.js

Loạt bài viết Chart.js Array Series. Trong loạt bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các mảng trực tiếp trong Chart JS. Sau nhiều câu hỏi từ người xem, tôi nhận thấy rằng nhiều người gặp khó khăn trong việc hiểu cách Chart JS và Javascript hoạt động cùng nhau.

Quá nhiều người hiểu Chart JS như một cái gì đó khác biệt so với JavaScript trong khi thực tế nó là một phần của JS vì nó được viết bằng JS. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn này là dễ hiểu do thẻ canvas. Chúng ta không quen với việc làm việc với một thẻ canvas. Vì vậy, chartjs sử dụng nhiều mục khác nhau có thể trông như một ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Thẻ canvas và cách vẽ trong thẻ canvas là khá khó khăn. Có khả năng kết nối Chart JS với việc vẽ một cách chính xác và kết hợp điều này với các mảng sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới.

Dự án video này có vẻ như là một loạt video cơ bản, nhưng hiểu cách thao tác với mảng và cách nó hoạt động với Chart JS sẽ mở ra nhiều tùy chọn mới cho bạn. Đã đến lúc khám phá cách thực hiện điều này, và nó sẽ thú vị và rất đáng để bạn biết điều này. Chủ đề này thường được hỏi trong cộng đồng. Loạt video "Câu hỏi của Người xem về Chart.js" nơi mọi người muốn tìm hiểu cách tạo ra biểu đồ tương tác hơn. Đây là điểm khởi đầu của bạn.

Trong ý kiến cá nhân của tôi, đây là loạt video đầu tiên bạn nên xem để tìm hiểu về Chart JS. Quá nhiều tập trung vào cách thiết kế biểu đồ, nhưng việc thao tác dữ liệu bằng mảng sẽ giúp bạn có khả năng sửa đổi dữ liệu trong biểu đồ, đó là một kỹ năng rất quý giá để biết. Hãy bắt đầu!

Trang này có hữu ích không?

Trả lời