Cách xoay văn bản nhãn dọc theo lát cắt biểu đồ doughnut trong Chart JS Phần 2

Trang này có hữu ích không?

Trả lời