Cách rút gọn nhãn dữ liệu dài trên trục y trong Chart.js

Trang này có hữu ích không?

Trả lời