Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)

Làm thế nào để tạo một biểu đồ bong bóng trong Chart JS.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo một biểu đồ bong bóng. Tạo một biểu đồ bong bóng trong Chart JS có phần phức tạp hơn do có 3 điểm dữ liệu, nhưng khi bạn xem video, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được khái niệm này.

Biểu đồ bong bóng trong Chart JS

Biểu đồ bong bóng trong Chart JS

Video này sẽ giới thiệu về biểu đồ bong bóng, một biểu đồ đã được giới thiệu trong Chart JS 2. Biểu đồ bong bóng khá giống với biểu đồ phân tán trong Chart JS, nơi bạn phải chỉ định giá trị x, y và giá trị r. "R" đại diện cho bán kính và cho biết biểu đồ bong bóng sẽ được vẽ to bao nhiêu pixel. Càng lớn, thì bong bóng càng quan trọng.

Common issue with the bubble chart

Một vấn đề phổ biến khi sử dụng biểu đồ bong bóng là kích thước của các bong bóng ở góc của biểu đồ. Thường thì các bong bóng có thể bị cắt hoặc một số phần bị cắt bởi vì bong bóng lớn hơn phần tử canvas. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các tùy chọn trong các namespace "clip" và "layout padding".

Trang này có hữu ích không?

Trả lời