Biểu đồ bánh quy / biểu đồ hình bánh

Cách tạo biểu đồ doughnut hoặc biểu đồ hình bánh trong Chart JS. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách tạo biểu đồ doughnut hoặc biểu đồ hình bánh. Tạo biểu đồ doughnut hoặc biểu đồ hình bánh trong Chart JS khá đơn giản. Bạn có thể xem video bên dưới để biết cách thực hiện điều này.

Biểu đồ hình bánh (doughnut) và biểu đồ hình bánh tách (pie)

Biểu đồ hình bánh (doughnut) và biểu đồ hình bánh tách (pie)

Trong Chart JS, sự khác biệt giữa biểu đồ doughnut và biểu đồ hình bánh rất nhỏ. Sự khác biệt duy nhất là "tỷ lệ cắt" (cutout percentage). Tỷ lệ này được đặt là 50% cho biểu đồ doughnut và 0 cho biểu đồ hình bánh. Như vậy, tỷ lệ này tạo ra phần "lỗ" trong biểu đồ doughnut.

Video này sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi một biểu đồ tiêu chuẩn thành 3 phần chính. Tài liệu chính thức của Chart JS thường hiển thị một ví dụ tiêu chuẩn phổ biến cho Chart JS 1 và Chart JS 2. Cả hai phiên bản đều tốt, nhưng trong phiên bản mới nhất, tài liệu đang dần thay đổi. Đây là lý do tại sao việc hiểu các khối khác nhau, bao gồm khối thiết lập (setup), khối cấu hình (config) và khối khởi tạo hoặc vẽ (initiate hoặc render), là rất quan trọng.

Trang này có hữu ích không?

Trả lời